URBANISME

La regidoria d’Urbanisme és l’encarregada de la planificació i gestió urbanística del municipi,  tramitació de llicències urbanístiques i d’activitat, ordres d’execució i declaracions de ruïna, protecció de la legalitat urbanística, redacció i control dels projectes d’obra pública i subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges.  


Regidora: Pau Garcia Bel
Secretària: Lorena Ventaja Pérez
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

La setmana que ve comencen els treballs de pavimentació de carrers.

Els carrers afectats, seran:

-Carrer Colonia Europa A
-Carrer Colonia Europa B
-Carrer Colonia Europa C
-Carrer Pompeu Fabra i Mendez Núñez
-Tram Carrer Roma i Sant Isidre
-Tram Carrer Menendez Pelayo
-Tram Carrer Papa Luna i Osca
-Tram carrer Sevilla
-Tram Carrer Maestrat
-Carrer Vicent Celma i Mar
-Tram Carrer Alacant
-Carrer Mar (entre Bassa i Corunya)
-Accessos carrer Morella
-Carrer Felip II i Madrid
 
Disculpeu les molèsties.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció del Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica (PEXI) de l’anualitat 2018, amb el següent detall:

  • Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
  • Nom de l’actuació: Construcció de col·lectors interceptors d’aigües pluvials
  • Descripció de les actuacions fetes: l’objecte del projecte és la construcció de dos col·lectors interceptors d’aigües pluvials per evitar el problema d’entrada d’aigua pluvial que ocasiona problemes de flooding:
    • Construcció de l’interceptor pluvial del carrer de la Tinença
    • Construcció de l’interceptor pluvial de la plaça Sant Josep
  • Pressupost elegible:903,16€
  • % concedit: 95,00%
  • Import concedit per la Diputació de Tarragona:558€

Les obres està previst que finalitzen al març del 2019.

Podeu descarregar la documentació tècnica AQUI

Podeu descargar els següents documents:

Anunci

Planols

Memòria

 L’any 2005 l’Ajuntament de la Sénia va iniciar la tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es va aprovar inicialment en sessió plenària de data 14 de maig de 2007, per tal d’adequar el planejament urbanístic vigent, que data encara de l’any 1883, modificat l’any 1992, als múltiples canvis normatius i a la realitat urbanística i socio-ecòmica del municipi.

 Des de l’any 2005 fins l’actualitat, la cojuntura econòmica i social del municipi de la Sénia i les previsions de creixement s’han reduït de manera substancial, arran de la crisi econòmica que es va iniciar a l’any 2009. En conseqüència, s’ha fet necessari adequar la proposta d’ordenació  del POUM a la realitat, previsions de creixement i necessitats reals del municipi.

Per aquest motiu, i arran de les peticions de la població i dels diferents sectors ecòmics, i d’acord amb les indicacions del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’han portat a terme modificacions significatives en la documentació integrant del POUM que es va aprovar inicialment l’any 2007, reduïnt considerablement la proposta d’ampliació de sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable, i adequant les previsions urbanístiques a la realitat del territori, a fi de poder donar una resposta àgil a les necessitats de qualsevol sector de la població i facilitar la implantació de nous usos, activitats i indústries.  

Subcategories