Ja s’han finalitzat les obres de redistribució del vestíbul del Centre d’Entitats.
Atès que a l’edifici del Centre d’Entitats hi havia un gran vestíbul desaprofitat, es va proposar redistribuir-lo per aconseguir dos espais tancats i convertir-los en sales polivalents on poder fer reunions, exposicions, jornades...
Amb aquesta nova distribució es millora considerablement el servei que l'Ajuntament presta a les entitats locals.
Aquestes millores han tingut un cost total de 10.394,59€, rebent una subvenció per part de Diputació de Tarragona de 5.194,59€ i uns recursos propis de 5.200€.