caeuenfrgldeitptrorues

Gràcies a la implantació d’aquest servei, els veïns del municipi disposen d’un canal de comunicació de desperfectes directe amb l’Ajuntament. Línia Verda afavoreix l’ús de les “bones pràctiques” mediambientals i en conseqüència, el desenvolupament d’un municipi sostenible.


FEBRER 2017  – El servei Línia Verda es va implantar a La Sénia el mes d’abril de l’any anterior. Els veïns d’aquesta localitat han demostrat una molt bona acollida del servei i prova d’això és l’ús continuat que fan del mateix.

El tipus d’incidències que més s’han comunicat són aquelles que fan referència a “Punts d’Aigua”, seguit de “Neteja” i “Enllumenat” i “Voreres i Calçades”.  A dia d’avui, ja s’han comunicat 376 incidències de les quals el 78% han estat ja solucionades.

 Per utilitzar el servei a través d’Smartphone o Tablets, només cal descarregar l’aplicació Línia Verda. Per això, l’usuari es connecta a la Play Store o APP Store i d’una forma fàcil i intuïtiva, es produeix la descàrrega. Aquesta és completament gratuïta. 

Una vegada oberta l’aplicació en el dispositiu mòbil, l’usuari pot comunicar la seva incidència. El procediment és molt ràpid i senzill. Per comunicar una incidència, només cal seleccionar el tipus de categoria.  Per geolocalització, l’APP Línia Verda s’encarrega de detectar de forma automàtica les coordenades exactes en les que s’ubica la mateixa. Posteriorment, es pot adjuntar una foto de la incidència amb una breu descripció. Un cop enviada, el responsable nomenat per l’Ajuntament rep notificació de la mateixa. A partir d’aquest moment, s’inicien els tràmits per donar solució a la incidència detectada. El ciutadà coneix en tot moment l’estat en què es troba la incidència comunicada gràcies a les notificacions que rep en el seu dispositiu mòbil.

Aquest servei, a més d’implicar al ciutadà en la consecució d’un municipi més sostenible, facilita en gran mesura la gestió diària dels responsables del propi Ajuntament. A més d’agilitzar els temps de reacció, dóna a conèixer situacions de millora que si no fos per la col·laboració ciutadana, el propi Ajuntament no tindria constància.

El Consistori està molt satisfet dels resultats obtinguts fins a data d’avui i agraeix la important participació ciutadana que demostra la implicació i l’interès dels ciutadans pel seu municipi.


Línia Verda la Sénia