PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Contracte: Temporal, 7 mesos
Inici de contracte: Octubre 2020 aprox.
Jornada: Jornada completa
Tasques: Elaborar documentació administrativa, tramitar expedients amb procediments definits, realitzar càlculs, donar suport administratiu, informar i atendre a la ciutadania de forma presencial i telefònica, utilitzar màquines, aparells i programes informàtics, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.
Documentació obligatòria que cal presentar:
- Currículum vitae
- DNI
- Titulació acadèmica. ESO, Graduat escolar o altres titulacions relacionades
Documentació opcional, valoració de mèrits:
- Mèrits valorables (justificar documentalment):
• experiència tasques administratives, en administració pública i/o empresa privada
• coneixements d’ofimàtica
• titulació acadèmica superior a la requerida
• formació relacionada amb el lloc de treball
Criteris de selecció:
• Valoració de mèrits
• Entrevista
• Altres: El tribunal decidirà si cal fer alguna prova pràctica
Termini de presentació de sol·licituds: 2 d’octubre de 2020
Preferentment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, tràmits destacats, sol·licitud d’admissió a proves selectives, https://lasenia.eadministracio.cat/?x=fApqJoRo6Uj8R3bb-i7CAHfWXejtq3kskxjTSk0FBUVeceNTMi8fAXOH3DbLhFjPNk9p5IkR6Mwaud9uXf7cVIuDiaxM-ayHGJGPx0vAQ8IGI8KVOs1OvXf4AmLR1tPDn5zvZxvfYtE fent constar Exp. núm. 1199/2020 i adjuntant la documentació requerida
També podeu presentar la instància, amb la documentació, al registre d’entrada de l’Ajuntament. Lloc: PAC - Punt d’Atenció a la Ciutadania (Ps. de la Clotada, 7 – Planta baixa)
Per consultes us podeu adreçar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.