PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

 

Contracte: Temporal, 6 mesos
Inici de contracte: Octubre 2020 aprox.
Jornada: Jornada completa
Tasques: manteniment general dins dels àmbits de neteja d’edificis, neteja viària, desinfecció d’espais públics etc... així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors
Documentació obligatòria que cal presentar:
- Currículum vitae
- DNI
- Titulació acadèmica. Certificat d’escolaritat o altres titulacions
Documentació opcional, valoració de mèrits:
- Mèrits valorables (justificar documentalment):
• experiència en treballs relacionats en les tasques de l’oferta
• permís de conduir B
• titulació acadèmica superior a la requerida
• formació relacionada amb el lloc de treball
- Altres mèrits valorables
• disponibilitat cap de setmana
Criteris de selecció:
• Valoració de mèrits
• Entrevista
• Altres: El tribunal decidirà si cal fer alguna prova pràctica
Termini de presentació de sol·licituds: 2 d’octubre de 2020
Preferentment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, tràmits destacats, sol·licitud d’admissió a proves selectives, https://lasenia.eadministracio.cat/?x=fApqJoRo6Uj8R3bb-i7CAHfWXejtq3kskxjTSk0FBUVeceNTMi8fAXOH3DbLhFjPNk9p5IkR6Mwaud9uXf7cVIuDiaxM-ayHGJGPx0vAQ8IGI8KVOs1OvXf4AmLR1tPDn5zvZxvfYtE fent constar Exp. núm. 1198/2020 i adjuntant la documentació requerida
També podeu presentar la instància, amb la documentació, al registre d’entrada de l’Ajuntament. Lloc: PAC - Punt d’Atenció a la Ciutadania (Ps. de la Clotada, 7 – Planta baixa)
Per consultes us podeu adreçar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.