PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

CASAL D’ESTIU COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

MOU-TE 2019

  

MONITOR/A D’ESPORTS – MONITOR/A DE LLEURE

Jornada: de dilluns a divendres, 20 hores setmanals (matí)

Contracte: del 25 de juny al 26 de juliol

Requisits i documentació que cal presentar:

  • Currículum vitae
  • DNI
  • Inscripció al ROPEC (Registre oficial de professionals de l’educació física i l’esport de Catalunya) o Carnet de Monitoratge de Lleure Infantil i Juvenil
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
  • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà justificar-ho documentalment)

 

PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

Presentar el formulari específic d’instància, amb la documentació, al registre d’entrada de l’Ajuntament.

Els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies compulsades o es podran compulsar en el moment de la presentació a la vista del document original.

Lloc: PAC - Punt d’Atenció a la Ciutadania (C. Tortosa, 1 – Planta baixa)

Termini de presentació de sol·licituds: 5 de juny de 2019