OFERTA DE TREBALL

CASAL D’ESTIU ESPAVIL 2019

 

DIRECTOR/A DE LLEURE

Jornada: jornada completa de dilluns a divendres

Contracte: de l’1 al 26 de juliol

Requisits i documentació que cal presentar:

 • Currículum vitae
 • DNI
 • Carnet de Direcció de Lleure Infantil i Juvenil
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
 • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà justificar-ho documentalment)

MONITOR/A DE LLEURE

Jornada: de dilluns a divendres, 25 hores setmanals (tarda)

Contracte: de l’1 al 26 de juliol

Requisits i documentació que cal presentar:

 • Currículum vitae
 • DNI
 • Carnet de Monitoratge de Lleure Infantil i Juvenil
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
 • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà justificar-ho documentalment)

VOLUNTARI/A o PRÀCTIQUES DE MONITOR/A DE LLEURE

Requisits i documentació que cal presentar:

 • Ser major d’edat
 • Currículum vitae
 • DNI
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
 • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà justificar-ho documentalment)

PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

Presentar el formulari d’instància, amb la documentació, al registre d’entrada de l’Ajuntament

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2019

Lloc: PAC - Punt d’Atenció a la Ciutadania (C. Tortosa, 1 – Planta baixa)

 

Podeu descarregar la instància aquí