PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

OFERTA DE TREBALL

CASAL D’ESTIU ESPAVIL 2019

 

DIRECTOR/A DE LLEURE

Jornada: jornada completa de dilluns a divendres

Contracte: de l’1 al 26 de juliol

Requisits i documentació que cal presentar:

 • Currículum vitae
 • DNI
 • Carnet de Direcció de Lleure Infantil i Juvenil
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
 • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà justificar-ho documentalment)

MONITOR/A DE LLEURE

Jornada: de dilluns a divendres, 25 hores setmanals (tarda)

Contracte: de l’1 al 26 de juliol

Requisits i documentació que cal presentar:

 • Currículum vitae
 • DNI
 • Carnet de Monitoratge de Lleure Infantil i Juvenil
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
 • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà justificar-ho documentalment)

VOLUNTARI/A o PRÀCTIQUES DE MONITOR/A DE LLEURE

Requisits i documentació que cal presentar:

 • Ser major d’edat
 • Currículum vitae
 • DNI
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
 • Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (Caldrà justificar-ho documentalment)

PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

Presentar el formulari d’instància, amb la documentació, al registre d’entrada de l’Ajuntament

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2019

Lloc: PAC - Punt d’Atenció a la Ciutadania (C. Tortosa, 1 – Planta baixa)

 

Podeu descarregar la instància aquí