caeuenfrgldeitptrorues

Ordre del dia de la sessió del Ple del dia 12 de juny, a les 19.30h a la sala de Plens de l'Ajuntament de la Sénia:

- Aprovació de l'acta de l'última sessió celebrada, de data 29 d’abril de 2019.