caeuenfrgldeitptrorues

L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA INTERVÉ EL SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA MUNICIPAL. S’aprova per unanimitat dels 11 assistents intervenir temporalment el servei públic de la piscina municipal per haver incorregut, per part de l’empresa concessionària, en infracció de caràcter greu. Així com assumir de manera directa el funcionament del servei i la percepció dels drets establerts.