caeuenfrgldeitptrorues

NOTA DE PREMSA – PLE ORDINARI 29/10/2018

 

CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL PROJECTE SERVEI COMUNITARI. S’aprova per unanimitat dels 11 assistents la implementació del projecte de Servei Comunitari, dirigit als estudiants de secundària perquè aquests desenvolupin la competència social i ciutadana durant el transcurs d’aquesta etapa.

BONIFICACIONS IBI PER INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR. S’aprova amb l’abstenció del PSC-CP bonificat amb el 30% la quota integra d’IBI per instal·lacions solars, tant tèrmiques com fotovoltaiques.

BONIFICACIONS IBI PER ACTIVITATS AGROPECUÀRIES. S’aprova per unanimitat dels 11 assistents concedir bonificacions del 50% als immobles rústics en què hi hagin activitats agropecuàries, per a l’any 2018.

APROVACIÓ DE COMPTABILITAT PER ACTIVITATS PRIVADES. S’aprova per unanimitat dels 11 assistents, comptabilitzar l’activitat d’oficial de jardineria adscrit a la brigada municipal del Sr. MGG, amb l’activitat privada d’agent de seguretat.