MEDI AMBIENT

 La Regidoria de Medi Ambient treballa per millorar la gestió dels diferents aspectes mediambientals del municipi i perquè les activitats que es desenvolupen en el territori es facin de forma respectuosa amb el medi. L’objectiu general de la regidoria és preservar el nostre entorn més proper i millorar la qualitat de vida de la gent.
Per aconseguir tot això, es dediquen esforços en diverses línies de treball. Aquesta feina necessita la col·laboració de totes les àrees de l’ajuntament, perquè cada una d’elles pot fer molt per assolir els objectius de millora.


Regidor: David Capitan Cano
Secretaria: Carmen Maria Vidal
  Adreça electrònica:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES

 

Antecedents

El municipi de la Sénia es troba adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses des dels seus inicis, una iniciativa de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per treballar en la lluita contra el canvi climàtic.

El pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin per col·laborar en el compliment de la política energètica europea de reduir les emissions de CO2 en, com a mínim, un 20% l’any 2020. De fet els signataris assumeixen el compromís de fins i tot anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per l’any 2020, tot impulsant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

El dia 27 de setembre de 2013, el Ple de la Diputació de Tarragona va adherir-se al Pacte d'alcaldes i alcaldesses com a entitat coordinadora territorial. Amb aquesta adhesió s’assumeix el compromís general de promoure el Pacte d’alcaldes a la demarcació i donar suport tècnic i financer als municipis signataris del Pacte, amb l’objectiu de contribuir en l’eficiència energètica i a mitigar el canvi climàtic d’una manera planificada i efectiva des del món local.

Seguidament, un dels objectius prioritaris de la Diputació de Tarragona va ser donar suport als municipis adherits al Pacte d’Alcaldes per a l’elaboració, seguiment i execució dels PAES (Pla d’Acció d’energies sostenibles) i determinar les mesures per a la reducció del consum i l’eficiència energètica.

A la primera convocatòria de subvencions per a la implantació dels PAES l’any 2017, l’Ajuntament de la Sénia va substituir les lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió del Carrer Barcelona, reduint de forma considerable la potència instalꞏlada i el consum energètic. Subvenció PAES 2019

En data 21d’octubre de 2019, la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per a la implantació de mesures recollides als PAES dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses. Un cop revisades les bases de la subvenció i les accions determinades al PAES de la Sénia, es va creure que l’actuació que ens aportava un major estalvi energètic i millora en major mesura l’eficiència energètica de les instal·lacions, era la substitució de les làmpades d’enllumenat existents de descàrrega per d’altres més eficients de tipologia LED.

Conseqüentment, la zona on es va considerar actuar inicialment va ser al Carrer València i a l’Avinguda del País Valencià dos vials principals de la població i que són la porta d’entrada a la població des del sud i de l’oest, per la seva ubicació, les seves dimensions i per les característiques tècniques de les lluminàries que hi havia instal·lades: d’elevada potència i rendiment luminotècnic insuficient.

L’actuació realitzada ha estat la substitució de 20 lluminàries actualment instal·lades al Carrer València STR-154CC de 150W de VSAP per lluminàries VMX LED de 54 W i 16 lluminàries actualment instal·lades a l’avinguda País Valencià SM-500RT de 100W VSAP per lluminàries JNR.X de 53W LED. És a dir, s’han substituït les lluminàries de descàrrega existents, de potència molt elevada, per nous punts de llum LED de potència inferior i major rendiment luminotècnic. Per a poder realitzarà questa actuació, la Diputació de Tarragona ha concedit un ajut del 95% del pressupost. 

Imatge de les lluminàries a substituir:

Aquesta acció es troba determinada al PAES d’aquest ajuntament en número d’expedient SAM-MST/exp. 8004330008-2018-0009735 i aprovat per Junta de Govern en data 21d’octubre de 2019.

Estalvis aconseguits amb l'actuació

Pot. instal·lació actual QS-10 (W)

Pot. instal·lació projectada VMAX (W)

Reducció potència instal·lada                   (W)

Hores funcionament (h)

Estalvi consum kWh

5.420,00

1.928,00

3.492,00

4263,00

17.187,73

Tal com es pot observar, la reducció de potència instal·lada que provocarà aquesta substitució de les lluminàries del carrer València i a l’avinguda del País Valencià serà de 3,49 kW, amb un estalvi estimat anual d’energia de 17.000 kWh anuals.

Imatges abans de l'actuació

Imatges després de l'actuació