MEDI AMBIENT

 La Regidoria de Medi Ambient treballa per millorar la gestió dels diferents aspectes mediambientals del municipi i perquè les activitats que es desenvolupen en el territori es facin de forma respectuosa amb el medi. L’objectiu general de la regidoria és preservar el nostre entorn més proper i millorar la qualitat de vida de la gent.
Per aconseguir tot això, es dediquen esforços en diverses línies de treball. Aquesta feina necessita la col·laboració de totes les àrees de l’ajuntament, perquè cada una d’elles pot fer molt per assolir els objectius de millora.


Regidor: David Capitan Cano
Secretaria: Carmen Maria Vidal
  Adreça electrònica:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES

 

Antecedents

El municipi de la Sénia es troba adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses des dels seus inicis, una iniciativa de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per treballar en la lluita contra el canvi climàtic.

El pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin per col·laborar en el compliment de la política energètica europea de reduir les emissions de CO2 en, com a mínim, un 20% l’any 2020. De fet els signataris assumeixen el compromís de fins i tot anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per l’any 2020, tot impulsant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

Anunci de l’Ajuntament de la Sénia

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de restabliment i millora del pas dels camins del barranc del Consul, Escarps, dels Cabanils i del mas de Lluneta a la Sénia (Montsià – Tarragona)”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2020-0111 de data 20/02/2020. Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Inserció número 2020-1624 publicat el 06/03/2020).

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUI

 

 

En data 21 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Sénia va aprovar la sol·licitud de subvenció per a la implantació de les mesures recollides als Plans d’Acció d’Energies Sostenibles (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses. Convocatòria 2019, gestionada per la Diputació de Tarragona.

Per a per a la substitució de les lluminàries actuals del carrer València i a l’Avinguda País Valencià (Ctra. Rossell) de la Sénia, per lluminàries LED més eficients. Concretament es vol substituir 20 lluminàries actualment instal·lades al Carrer València STR-154CC de 150W de VSAP per lluminàries VMX LED de 54 W i 16 lluminàries actualment instal·lades a l’avinguda País Valencià SM-500RT de 100W VSAP per lluminàries JNR.X de 53W LED, menys potents, més eficients energèticament i que donaran un major rendiment luminotècnic. A més amb la substitució d’aquestes lluminàries s’aconseguirà un estalvi estimat anual d’energia de 17.187,73 kWh anuals., és milloraran els nivells luminotècnics i la reproducció cromàtica del carrer.  Aquesta actuació inclou un pressupost de 12.730,08€ més 2.673,32€ (IVA), és a dir un total de 15.403,40€.

En data 24 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar concedir les subvencions per implantar les mesures recollides en els plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses (convocatòria 2019), entre els quals consta l’Ajuntament de la Sénia. S’ha concedit una dotació de 11.348,07€ per poder dur a terme la substitució de les lluminàries del Carrer València i a l’Avinguda País Valencià.

L’Ajuntament de la Sénia s’adhereix al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya, podeu consultat la noticia en aquest enllaç