caeuenfrgldeitptrorues

L’Ajuntament ha firmat un conveni amb l’Obra Social “la Caixa” per al desenvolupament del projecte social “Aula d’Estudi” que es portarà a terme a la Sénia. Aquest projecte pretén lluitar contra l’exclusió social, per mig d’un servei de suport acadèmic i educatiu, adreçat als alumnes de l’Institut de la Sénia, que prèviament seran seleccionats entre el centre i els Serveis Socials Municipals.

El projecte social “AULA ESTUDI” s’està portant a terme a la Sénia des de l’any 2015, amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i té per objecte oferir un suport acadèmic i educatiu a una selecció d’alumnat de 6è de primària de l’Escola Jaume I i 1r-2n d’ESO de l’Institut de la Sénia, que es troben en possible risc d’exclusió social, prèvia selecció i derivació feta pels centres educatius juntament amb els Serveis Socials Municipals. Aquests infants reben classes tutoritzades per les tardes, sota una coordinació permanent entre Serveis Socials, centres escolars i tècnic de l’Aula d’Estudi, procurant-se un seguiment socioeducatiu als infants i a les seves famílies.

 

Regidoria de Serveis Socials, Acció Ciutadana i Participació