caeuenfrgldeitptrorues

Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, anualitat 2017.

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 17 de novembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 4.684.80€ per al finançament de l'actuació de protecció de la salut per la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans; i una subvenció per import de 1.783,84€ per a la gestió d'espècies plaga (mosca negra i mosquit tigre), corresponents a l'anualitat 2017.

Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, anualitat 2017.

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 17 de novembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 4.042,20€ per al finançament de l'actuació de millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a l'anualitat 2017.

Resultat d'imatges de diputació de tarragona logos