caeuenfrgldeitptrorues

Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, anualitat 2018.

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 20 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 5.446,40€ per al finançament de l'actuació de protecció de la salut per la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans; i una subvenció per import de 2.073,84€ per a la gestió d'espècies plaga (mosca negra i mosquit tigre), corresponents a l'anualitat 2018.

Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, anualitat 2018.

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 6 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 5.055,60€ per al finançament de l'actuació de millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a l'anualitat 2018.

 

S'informa a les persones interessades en el curs d'atenció sanitària immediata, que poden apuntar-se fins demà divendres 3 de maig a les 14h al PAC de l'Ajuntament.