Ajuts per fer front a la pandèmia de la COVID-19

 - Ajut extraordinari per a persones que hagin esgotat les prestacions entre el 14/03/2020 i el 30/06/2020. L'import de l'ajut serà de 430 € i es pot sol·licitar des del 6 al 30 de novembre de 2020. Per a més informació, podeu accedir a tuit.cat

- Ajuts per a treballadors i treballadores autònoms. L'import de l'ajut és de 2000 € i es pot sol·licitar del 9 al 20 de novembre de 2020. Requisits: la base imposable de l'IRPF ha de ser igual o inferior a 35.000 € i el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar els 13.125 €. Per a més informació podeu accedir a tuit.cat

- Ajuts per la cancel·lació de concerts o espectacles i festivals de música. Es tracta d'ajuts que compensen la reducció d'ingressos o pèrdues per concerts o especrtacles cancel·lats en festivals de música el 2020, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es pot sol·licitar del 3 al 30 de novembre de 2020. Per a més informació podeu accedir a tuit.cat