caeuenfrgldeitptrorues

S'han executat les actuacions de millora de la captació d’aigua en infraestructures
per a la prevenció d’incendis a la forest de Valldebous (Dipòsit de la Cisterneta)
TM la Sénia dintre de les SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT
D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL d'INCENDIS FORESTALS.
CONVOCATORIA 2019 DE 22 DE MARÇ DE 2019 de la Diputació de Tarragona.

L’actuació que s’ha dut a terme és la construcció d'una cuneta triangular de formigó 185
metres de llarg amb una secció de 1x0,3 instal·lat al costat del tram de pista pavimentada amb
formigó existent. Ja que amb aquesta actuació s’ha reforçat la captació d'aigua procedent de
l'escorrentiu pluvial per al dipòsit contra incendis forestals de la cisterneta.
Les actuacions han tingut un cost de 9.247,36 €, subvencionat en un 95% per la
Diputació de Tarragona.

Import concedit per la Diputació de Tarragona: 8.784,99 €