caeuenfrgldeitptrorues

L'Ajuntament de la Sénia va demanar una subvenció a la RESOLUCIÓ ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible amb el projecte MANTENIMENT I ACTUACIONS PUNTUALS D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ D'ACCÉS A VALLDEBOUS, PER  A GARANTIR LA SEVA FUNCIONALITAT. TM LA SÉNIA. Exp. ajuntament 733/2016. Expedient subvenció TE32202116.

Aquest va ser concedit i s'han realitzat les següents actuacions:

ACTUACIÓ

LONGITUD (m.)

CARACTERÍSTIQUES

NETEJA DE MARGES DEL CAMÍ (0,75 METRE A CADA BANDA).

8.000

NETEJA DE VEGETACIÓ ALS MARGES DEL CAMÍ EN UNA FRANJA DE 75 cm. A CADA BANDA.

REALITZACIÓ DE SOBREAMPLES PER AL PAS SIMULTANI DE VEHICLES.

 

2

NETEJA DE VEGETACIÓ I EXPLANACIÓ PER A FER SOBREAMPLES PER AL PAS SIMULTANI DE VEHICLES

REALITZACIÓ DE SOBREAMPLES PER AL PAS SIMULTANI DE VEHICLES.

 

3

NETEJA DE VEGETACIÓ I EXPLANACIÓ PER A FER SOBREAMPLES PER AL PAS SIMULTANI DE VEHICLES

REFORÇ PAVIMENT DEL CAMÍ

200

REPAS DEL CAMÍ I PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20 REFORÇAT AMB FIBRES.

REFORÇ PAVIMENT DEL CAMÍ

50

REPAS DEL CAMÍ I PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20 REFORÇAT AMB FIBRES.

ESTABILITZACIÓ DE MARGE DEL CAMÍ EN CONTACTE AMB EL BARRANC.

 

5  

REFORÇ AMB ESCOLLERA DEL TALÚS PER ON DISCORRE EL CAMÍ PER A CONSOLIDAR EL CAMÍ (imatge 3)

ESTABILITZACIÓ DE MARGE DEL CAMÍ EN CONTACTE AMB EL BARRANC.

70

REFORÇ AMB ESCOLLERA DEL TALÚS PER ON DISCORRE EL CAMÍ PER A CONSOLIDAR EL CAMÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta actuació ha tingut un pressupost executat és de 17.756,2 Euros i ha estat subvencionat en un 100%.