caeuenfrgldeitptrorues

Podeu consultar les condicions a l’article 4.2 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IBI. I1 IBI
https://lasenia.cat/html/index.php/ajuntament/govern-municipal/ordenances-2017

Qui pot sol·licitar la bonificació?
Els titulars de l’immoble, que sigui domicili habitual de la família nombrosa
Per acollir-se a la bonificació el valor cadastral de l’immoble ha de ser inferior a 150.000 €
La bonificació està condicionada a la renda familiar

Termini per sol·licitar la bonificació:
28 de febrer de 2021

Com fer la sol·licitud?
S’ha de sol·licitar a través de BASE, a la Seu electrònica: www.base.cat > base online entrar > altres > sol·licitud genèrica
Poden demanar cita prèvia a través de la web: www.base.cat > cita prèvia
O bé per telèfon al 977 57 08 17

Documentació a presentar:
__ Declaració de renda dels membres de la unitat familiar