caeuenfrgldeitptrorues

Podeu consultar les condicions a l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal T8. TAXA ESCOMBRARIES
https://lasenia.cat/html/index.php/ajuntament/govern-municipal/ordenances-2017?start=20

Qui pot sol·licitar la bonificació?
Famílies amb una mitjana d’ingressos inferior a 450 €/mes (0,5 del Salari Mínim Interprofessional). La sol·licitud l'ha de tramitar el titular del rebut d’escombraries.

Termini per sol·licitar la bonificació:
28 de febrer de 2021.

Com fer la sol·licitud?
Preferentment amb certificat digital a través de la Seu electrònica/tràmits destacats/Instància genèrica (https://lasenia.eadministracio.cat/info.3) o al Punt d’Atenció a la Ciutadania (Ps. de la Clotada, 7 baixos)

Documentació a presentar:


__ Declaració de renda (exercici anterior) o certificat d’ingressos dels membres de la unitat familiar.

*En cas que visquin en habitatge de lloguer i el titular del rebut d’escombraries sigui el propietari:
__ Contracte de lloguer.