caeuenfrgldeitptrorues

La regidoria de mitjans de comunicació us comunica que la revista Lo Senienc corresponent al mes d'octubre ja es troba a la venda.

S'està portant a terme l'actuació del PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA, CONSERVACIÓ D'HÀBITATS I ESPÈCIES I APORTACIÓ DE CABAL ECOLÒGIC I ORDENACIÓ D'ACCESSOS AL RIU SÉNIA. AL T.M. DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). Aquesta actuació està subvencionada per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de TErritori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, amb un pressupost d'execució de 59.978,25 Euros
 
Les actuacions consisteixen en:
  • Millora de l'aportació de cabal ecològic en diferents trams del riu Sénia.
  • Recuperació ambiental de diferents trams del riu i eliminació d'espècies alòctones.
  • Recuperació i posada en valor de les antigues sèquies de la fàbrica de Calduch i del Molí la Vella per a fer itineraris d'interpretació medioambiental.
  • Recuperació de la sèquia i del baixador del molí Samarro fins al riu.

Aquesta setmana s’ha realitzat la campanya “Diposita aquí el teu masclisme” que veureu en format adhesiu a  les papereres de la Sénia. Amb aquest lema, l’Institut Català de les dones lluita contra el masclisme donant visibilitat a una realitat molt activa avui en dia. L’objectiu de la campanya és “eliminar la desigualtat social que genera el masclisme aconseguint la igualtat efectiva. Així mateix, la presidenta de l’Institut Català de les Dones ha manifestat  “hem de tenir clar que ‘el contrari del masclisme no és el feminisme’, una frase que encara se sent massa cops, i campanyes com aquesta ajudaran a que se’n parli i es conegui millor el significat d’aquests dos termes que en cap cas son antònims”.

 

S’ha aprovat per part de la Direcció General d’Ecosistemens Forestals i Gestió del Medi, el Pla d’ordenació de la finca forestal de propietat municipal CUP17 de Valldebous. Aquest document tindrà una vigencia de 15 anys i marca les actuacions a realitzar dintre de la finca forestal per a poder gestionar de forma eficiente els seus recursos. Les linies Mestres són:

  • Aprofitaments silvícoles de biomassa
  • Millora de les forests existents
  • Aprofitaments ramaders de vacum
  • Aprofitaments esportius: bicicleta, senderisme, …

Ajuts per fer front a la pandèmia de la COVID-19

 - Ajut extraordinari per a persones que hagin esgotat les prestacions entre el 14/03/2020 i el 30/06/2020. L'import de l'ajut serà de 430 € i es pot sol·licitar des del 6 al 30 de novembre de 2020. Per a més informació, podeu accedir a tuit.cat

- Ajuts per a treballadors i treballadores autònoms. L'import de l'ajut és de 2000 € i es pot sol·licitar del 9 al 20 de novembre de 2020. Requisits: la base imposable de l'IRPF ha de ser igual o inferior a 35.000 € i el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar els 13.125 €. Per a més informació podeu accedir a tuit.cat

- Ajuts per la cancel·lació de concerts o espectacles i festivals de música. Es tracta d'ajuts que compensen la reducció d'ingressos o pèrdues per concerts o especrtacles cancel·lats en festivals de música el 2020, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es pot sol·licitar del 3 al 30 de novembre de 2020. Per a més informació podeu accedir a tuit.cat

Subcategories