caeuenfrgldeitptrorues

Us informem del proper Ple ordinari que tindrà lloc  dilluns, 24/09/2018 a les 19.30h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia: 

 1. ACTA DE LA SESSIO DE PLE DE DATA: 30 DE JULIOL DE 2018
  2.    CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:
      -DECRETS DEL 486 AL 610 DE 2018
      -ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES: 25 DE JUNY, 2 ,9, 16, 19, 24 I 30 DE JULIOL I 6 D’AGOST DE 2018
  3.    DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D'ESPAIS ENTRE L'AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
  4.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL IBI 2019
  5.    DICTAMEN D’ADHESIÓ AL CONVENI DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ TRANSVERSAL D’UNIÓ DEL CAMÍ DE LES PLANES NOVES, LES PLANETES I MITANPLANA, AL MUNICIPI DE LA SÉNIA
  6.    DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DEL SUBSECTOR 6-A “LA SOLANA”, ILLES 3 I 4
  7.    DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LA SÉNIA
  8.    DICTAMEN DE RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BENS DE LA CORPORACIÓ
  9.    DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL 2N TRIMESTRE
  10.    MOCIÓ PER DONAR NOM “PLAÇA 1 D’OCTUBRE DE 2017” A UN ESPAI PÚBLIC
  11.    INFORMACIONS D’ALCALDIA
  12.    PRECS I PREGUNTE