caeuenfrgldeitptrorues

S’ha aprovat per part de la Direcció General d’Ecosistemens Forestals i Gestió del Medi, el Pla d’ordenació de la finca forestal de propietat municipal CUP17 de Valldebous. Aquest document tindrà una vigencia de 15 anys i marca les actuacions a realitzar dintre de la finca forestal per a poder gestionar de forma eficiente els seus recursos. Les linies Mestres són:

  • Aprofitaments silvícoles de biomassa
  • Millora de les forests existents
  • Aprofitaments ramaders de vacum
  • Aprofitaments esportius: bicicleta, senderisme, …

 

També s’han realitzat les actuacions emmarcades dintre les subvencions de gestió forestal sostenible 2020 a la finca forestal de propietat municipal de Valldebous. Aquestes han consistit en:

  • Actuacions de millora silvícola i cicles ecosistèmics, consistents en aclarides de millora en una superficie de 20 Ha. Amb un import total de 27500,79 Euros
  • Millora de la xarxa viària per a la gestió de boscos, amb l’arranjament de 1,5 kilòmetres de pistes, amb un import de 6860, 7 Euros
  • També s’ha arranjat el sender que uneix la pista de Valldebous amb el sender PR que uneix Pallerols amb Casetes Velles.

La subvenció aportada per la Generalitat de Catalunya, Conselleria d’Agriculutura, Ramaderia i Pesca, Direcció general de boscos, ha estat del 80%

Des de la reserva nacional de caça, es realitzarà una estessada per a crear Prats per a millorar les zones de pastures de la cabra hispánica.