caeuenfrgldeitptrorues

L’Ajuntament flexibilitza els terminis i tràmits per al cobrament de tributs, taxes  i preus públics municipals als veïns i veïnes de la Sénia i en facilitarà l’ajornament o fraccionament.Se suspenen així els terminis administratius i de prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret 463/2020. Al mateix temps s’oferiran, en coordinació amb l’Oficina de BASE,  plans individualitzats en cada situació concreta per flexibilitzar els terminis pel pagament i tràmits de tributs municipals per a la ciutadania,  empreses, comerços, autònoms i establiments de restauració.

 

PRIMERA FASE: Paquet urgent de mesures fiscals

 Així mateix també s’activarà un primer paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19 per compensar el pagament de  taxes  i preus públics municipals

TERRASSES BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS: Es retornarà o compensarà la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments afectats mentre duri l’estat d’alarma. En aquells casos on encara no s’hagi fet el pagament, es procedirà a la reducció per la part proporcional.

PARADES DE MERCAT: No es cobrarà la taxa d’ocupació de via pública a parades del mercat municipal els dies que no hagin pogut muntar la seva parada per l’estat d’alarma.

COMPLEX ESPORTIU: no es cobraran els preus públics del servei del Complex Esportiu Municipal dels dies que no es pugui obrir per estat d’alarma.

LLAR D’INFANTS: No es cobraran les tarifes per assistència a la Llar d’Infants Municipalels dies que no es pugui obrir per l’estat d’alarma

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL: No es cobraran les taxes d’expedició de documents d’administració general següents mentre duri l’estat d’alarma: certificats sobre dades de padró, volants de dades padró, certificats de béns i certificats cadastrals.

 

SEGONA FASE: Mesures econòmiques post estat d'alarma

En una segona fase de mesures econòmiques i un cop aixecat l’estat d’alarma  en funció dels seus recursos, l’Ajuntament de la Sénia estudiarà la possibilitat d’aprovar una línia d’ajuts que contemplin les necessitats sorgides un cop es retorni a la normalitat

Seguint l'objectiu de garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, l’Ajuntament de la Sénia mantindrà els pagaments amb les empreses subministradores obligant-se a complir els períodes que marca la normativa.

L’Ajuntament de la Sénia s’adhereix a la petició feta per altres Corporacions Locals per instar al Govern de l’Estat  a la modificació de la Llei d’Estabilitat per tal d’introduir nous supòsits d’aplicació del superàvit pressupostari del Consistori i poder destinar-lo a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

Es proposarà una modificació legislativa per a que les despeses realitzades per les entitats locals destinats a la lluita contra la pandèmia del COVID-19 no computin a efectes de la regla de despesa i de capacitat de finançament, i que es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost. Aquest romanent deixaria de tenir com a finalitat preferent l’amortització de deute anticipat, tal com està previst actualment a la Llei d’Estabilitat, sempre que l’entitat local hagi atès a les amortitzacions ordinàries. Així no es veuria minvada la capacitat de l’Ajuntament per a noves inversions financerament sostenibles.

eBando

03 abril 2020

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Classes virtuals - Complex Esportiu
  Directe HIITDia: avui divendres 3 d'abril de 2020Hora: 11.00 hLloc: Instagram complex_esportiu_municipal
 • NOTA NECROLÒGICA
  Ha mort el Sr. António Callarisa Capseta, de 82  anys d'edat  Veí de La Sénia, del carrer Pelai.es farà una petita cerimònia intima. Atenent les normes d'obligat compliment per evitar la propagació del COVID-19 no es farà velatori, la família agraeix la comprensió,  i tant aviat com sigui possible es farà una cerimònia normal.
 • Classes virtuals - Complex Esportiu
  Directe COMBATDia: avui dijous 2 d'abril de 2020Hora: 18.00 hLloc: Instagram complex_esportiu_municipal
 • La regidoria de Comerç informa:
  PEIXOS SUBIRATSAvui s'ha représ el funcionament a la llotja de la Ràpita, així que nosaltres també reobrim demà la peixateria.Ens podeu trobar a la botiga en l'horari habitual: dimecres, divendres i dissabtes de 8.30 a 13.30 h.Per a qualsevol comanda o repartiment a domicili podeu trucar als següents telèfons: peixateria 977575237 / Montse 616038975
 • La regidoria de Turisme informa:
  El Director General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, ens ha fet arribar el següent comunicat amb informació interessant per a les empreses del sector turístic que es vegin afectades per la situació generada amb la COVID-19:Bon dia,Els moments actuals estan colpejant el nostre sector turístic i molt especialment les microempreses i els professionals individuals que sovint, per la seva estructura més reduïda, tenen més dificultat per accedir a les línies d’ajuts generals que s’estan articulant per fer front a la COVID-19.Per aquest motiu, vull informar-vos que des del Govern hem activat una línia d'ajuts directes d'inicialment dos milions d’euros dirigida justament a professionals autònoms i microempreses que desenvolupen la seva activitat en el sector turístic. Es …