caeuenfrgldeitptrorues

Sessió ordinària de Ple ordinari que tindrà lloc  dilluns dia 18/12/2017, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:

1. Actes de les sessions de Ple de dates: 24 i 30 d’octubre i 24 de novembre de 2017
 
2. Control d’òrgans de govern:
a. Decrets del 620 al 736 de 2017
b. Juntes de Govern de dates:4,16,20,24 i 30 d’octubre i 13,20 de novembre de 2017
 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2017-0745 d’adquisició directa de bens a títol
onerós. Solar situat al del C/ Mar, 6 del municipi de la Sénia.
 
4. Dictamen d’aprovació del Pressupost 2018.Bases d'execució i plantilla personal

5. Dictamen sobre el conveni 5ª addenda al 2n conveni entre la URV i l’Ajuntament de la Sénia per crear l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al municipi de la Sénia per regular l’aportació econòmica de la Universitat
corresponent a l’exercici 2017
 
6. Dictamen d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de la Sénia.

7. Informacions d’alcaldia

8. Precs i preguntes

eBando

20 Juny 2019

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Camp d'Aviació de la Sénia informa:
  Canal 21 emetrà un reportatge sobre el camp d'aviació i del centre d'aviació històrica.DIA: 20 de junyHORA: 21h
 • Escola de Música de la Sénia i Agrupació Musical Senienca
  Audicions de final de curs de l’Escola de Música de la Sénia. Grups de CambraDIA: 20 de junyHORA: 20hLLOC: Auditori del Centre Obrer
 • Joventuts Unides informa:
  Audició d’alumnes d’instrument de l’Escola de Música de Joventuts UnidesDIA: 20 de junyHORA: 20:30hLLOC: Escola de Música de Joventuts Unides
 • Contacontes del dia 20
  Contacontes del dia 20 a càrrec de les famílies: "Arraïllades" un conte per salvar les oliveres monumentals. DIA: 20 de junyHORA: 17.15h LLOC: Sala infantil de la Biblioteca Pere de Montcada
 • La comunitat de regants informa:
  Degut a les obres de la carrerera de Rossell (t-1059), es  tallara l'aigua de la séquia del Notari (tram des del pont vell de les cases fins al Malpas) per realitzar el creuament de la carretera del 25 de juny al 29 de juny (ambdós inclosos).