caeuenfrgldeitptrorues

Sessió ordinària de Ple ordinari que tindrà lloc  dilluns dia 18/12/2017, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:

1. Actes de les sessions de Ple de dates: 24 i 30 d’octubre i 24 de novembre de 2017
 
2. Control d’òrgans de govern:
a. Decrets del 620 al 736 de 2017
b. Juntes de Govern de dates:4,16,20,24 i 30 d’octubre i 13,20 de novembre de 2017
 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2017-0745 d’adquisició directa de bens a títol
onerós. Solar situat al del C/ Mar, 6 del municipi de la Sénia.
 
4. Dictamen d’aprovació del Pressupost 2018.Bases d'execució i plantilla personal

5. Dictamen sobre el conveni 5ª addenda al 2n conveni entre la URV i l’Ajuntament de la Sénia per crear l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al municipi de la Sénia per regular l’aportació econòmica de la Universitat
corresponent a l’exercici 2017
 
6. Dictamen d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de la Sénia.

7. Informacions d’alcaldia

8. Precs i preguntes

eBando

26 Octubre 2020

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Horari tancament Complex Esportiu Municipal.
  Degut a les restriccions horàries aplicades per la Generalitat de Catalunya informem que el Complex Esportiu Municipal tancarà a les 21:00 h fins a nou avís. Les activitats programades en horari de 20:30 h a 21:30 h queden suspeses. Els entrenaments del Club de Natació dels dimarts que estan programats fins les 21:00 h, acabaran 10 minuts abans. Esperem que prompte puguem tornar a la normalitat.
 • Convocatòria de Ple Ordinari:
  Dia: dilluns 26 d'octubre de 2020Hora: 19.00 h Lloc: es retransmetrà a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de la Sénia (link disponible a les xarxes socials de l'Ajuntament) Ordre del dia:1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE PLE DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 20202. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN:    a) ACTES DE JUNTA DE GOVERN DE DATES 7 I 21 DE SETEMBRE    b) DECRETS DEL 673 AL 739 DE 20203. DICTAMEN D'APROVACIÓ DE MODIFICACIONS D'ORDENANCES FISCALS 2021 (EXP. 1305-2020)4. DICTAMEN D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA (EXP. 1333/2020)5. DICTAMEN D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER A TERRASSES, VETLALDORS I INSTAL·LACIONS SIMILARS (EXP. 1335/2020)6. DICTAMEN D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA SOBRE TINENÇA, PROTECCIÓ I CONTROL D'ANIMALS DE LA SÉNIA (EXP. 1336/2020)7. DICTAMEN D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE TRÀNSIT,…
 • Complex Esportiu Municipal informa:
  ATENCIÓ!! …
 • EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA DE LA GENERALITAT INFORMA:
  El departament d'agricultura de la Generalitat informa del servei telemàtic on els ciutadans i ciutadanes es podran tramitar ells mateixos les comunicacions de CREMA DE RESTES VEGETALS. Aquest és l'enllaç:http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi?category=767f53c4-a82c-11e3-a972-000c29052e2cL'objectiu d'aquest nou tràmit és facilitar que la ciutadania no s'hagi de desplaçar per a tramitar les seves comunicacions, que a partir d'ara pot dur a terme per internet des de casa, mitjançant el sistema d’identificació idCAT Mòbil:https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2
 • Noves mesures per evitar la propagació de la Covid19
  Podeu consultar tota la informació aquí: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/