L'Ajuntament de la Sénia ha volgut ser dels primers de Catalunya en suspendre les liquidacions de plusvàlues fins que estigue vigent la reforma legislativa estatal que es preveu després de les sentències que protegeixen els ciutadans que no han tingut increment en el valor de venda o bé que han estat fruit d'adjudicacions hipotecàries i/o dacions en pagament en habitatges personals habituals. De fet, l'Ajuntament ja havia aprovat al maig de 2014 el recolçament a aquests darrers casos de desnonaments atorgant-los uns subvenció equivalent a la plusvàlua. Ara, el Ple d'ahir 9 d'agost, va aprovar per unanimitat la suspensió cautelar de futures liquidacions de l'ordenança de plusvàlua, oferint als veïns que s'adrecin a l'Ajuntament per aportar la documentació acreditativa d'aquesta inexistència d'increment de valor en la venda, també en casos de liquidacions encara no cobrades ni prescrites, i inclús en els casos de liquidacions ja cobrades que presentin l'oportú recurs.
-
Gabinet de Premsa
Ajuntament de la Sénia

eBando

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Joventuts Unides informa:
  Audició d’alumnes d’instrument de l’Escola de Música de Joventuts Unides.Dia:18 de desembreHora: 20.00hLloc: Escola de Música de Joventuts Unides
 • L'ESCOLA JAUME I INFORMA
   El proper dijous, 21 de desembre, no hi haurà classes a causa de les eleccions autonòmiques i per odre de la Junta Electoral. Divendres, 22 de desembre, es farà jornada continuada, i les classes seran de 9 a 13h.
 • Presentació del diswc espècies
  Dia: Dissabte 23 de desembreHora: 11:00hLloc: Plaça Major
 • Ple d'avui dilluns 18/12 a les 19.30h:
  Sessió ordinària de Ple ordinari que tindrà lloc avui dilluns dia 18/12/2017, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:1. Actes de les sessions de Ple de dates: 24 i 30 d’octubre i 24 de novembre de 20172. Control d’òrgans de govern:a. Decrets del 620 al 736 de 2017b. Juntes de Govern de dates:4,16,20,24 i 30 d’octubre i 13,20 de novembre de 20173. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2017-0745 d’adquisició directa de bens a títolonerós. Solar situat al del C/ Mar, 6 del municipi de la Sénia. 4. Dictamen d’aprovació del Pressupost 2018.Bases d'execució i plantilla personal 5. Dictamen sobre el conveni 5ª addenda al 2n conveni entre la URV i l’Ajuntament de la Sénia per crear l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al municipi de la Sénia per regular l’aportació econòmica de la Universitatcorresponent a l’exercici 2017 6. Dictamen d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntamentde la Sénia.7.…
 • L'Associació Esportiva de la Sénia informa:
  Partits per recaptar fons per a La Marató d'aquest any. Dia: 17 de desembre15.45h Cadet bàsquet vs Equip Sènior Bàsquet17.00h AES La Sénia País del Moble vs Juvenil Futsal