bruch.

eBando

El canal RSS de La Sénia en eBando.
 • Joventuts Unides informa:
  Audició d’alumnes d’instrument de l’Escola de Música de Joventuts Unides.Dia:18 de desembreHora: 20.00hLloc: Escola de Música de Joventuts Unides
 • L'ESCOLA JAUME I INFORMA
   El proper dijous, 21 de desembre, no hi haurà classes a causa de les eleccions autonòmiques i per odre de la Junta Electoral. Divendres, 22 de desembre, es farà jornada continuada, i les classes seran de 9 a 13h.
 • Presentació del diswc espècies
  Dia: Dissabte 23 de desembreHora: 11:00hLloc: Plaça Major
 • Ple d'avui dilluns 18/12 a les 19.30h:
  Sessió ordinària de Ple ordinari que tindrà lloc avui dilluns dia 18/12/2017, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:1. Actes de les sessions de Ple de dates: 24 i 30 d’octubre i 24 de novembre de 20172. Control d’òrgans de govern:a. Decrets del 620 al 736 de 2017b. Juntes de Govern de dates:4,16,20,24 i 30 d’octubre i 13,20 de novembre de 20173. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2017-0745 d’adquisició directa de bens a títolonerós. Solar situat al del C/ Mar, 6 del municipi de la Sénia. 4. Dictamen d’aprovació del Pressupost 2018.Bases d'execució i plantilla personal 5. Dictamen sobre el conveni 5ª addenda al 2n conveni entre la URV i l’Ajuntament de la Sénia per crear l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al municipi de la Sénia per regular l’aportació econòmica de la Universitatcorresponent a l’exercici 2017 6. Dictamen d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntamentde la Sénia.7.…
 • L'Associació Esportiva de la Sénia informa:
  Partits per recaptar fons per a La Marató d'aquest any. Dia: 17 de desembre15.45h Cadet bàsquet vs Equip Sènior Bàsquet17.00h AES La Sénia País del Moble vs Juvenil Futsal